Liturgie voor 1 oktober 2023

‘Voor alle volkeren!’

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 117a   

BEMOEDIGING EN GROET, KLEIN GLORIA

LIED 283

GEBODEN & GEBED

MUZIEKTEAM ZINGT Dona nobis Pacem

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZING: Leviticus 23:33-36,39-43

LIED 34, Zingend Geloven dl3 (melodie Gezang 251 Liedboek der kerken De wereld is gewonnen)

Een kwetsbaar onderkomen staat opgericht

De sterren doen er dromen van groter licht

De koele avondwind waait de loofhut door

Wij schuilen er als pelgrims op ’t goede spoor.

Wij vlechten deze dagen in zekerheid

dat God ons thuis zal vragen aan ’t eind der tijd.

De loofhut van Zijn vrede op vaste grond,

als Hij een huis zal bouwen de wereld rond.

God, doe uw hemel open, geef vergezicht!

Wij zien niet, maar verwachten een berg van

Uw tent is over allen dan uitgebreid:

U zelf zult bij hen wonen in eeuwigheid!

LEZING: Zacharia 14:16-21

PREEK ‘Voor alle volkeren!’

LIED 669, bundel Opwekking

Heer van de eeuwigheid

laat ons uw glorie zien.

Heer over hemel en aard,

God van Israël.

Kom in uw wijsheid en macht,

vol van uw glorie en kracht.

Hoor naar de roep van ons hart,

toon uw heerlijkheid.

En ieder zal U zien

die komt in majesteit!

Refrein:

Adonai, Adonai,

dan buigt elke knie

voor de hoogste Heer.

Adonai, Adonai,

dan juicht elke tong:

U alleen bent Heer!

Adonai

Zie Jeruzalem wacht,

heft haar lofzang omhoog,

alle poorten zien uit

naar de dag dat U komt.

En hoor hoe Sion zingt:

gezegend Hij die komt!

(Refrein)

U bent Heer over al wat leeft, )4x

U bent heer over al wat leeft… )

En hoor hoe Sion zingt:

gezegend Hij die komt!

(Refrein)

DANKGEBED & VOORBEDE

COLLECTE

LIED 194, Evangelische Liedbundel

Er is een stad voor vriend en vreemde

diep in het bloemendal,

er is een mens die roept om vrede,

die mens roept overal:

Refrein:

Jeroesjalaim, stad van God,

wees voor de mensen een veilig huis.

Jeroesjalaim, stad van vrede,

breng ons weer thuis.

Er is een huis om in te wonen

voorbij het dodendal,

er is een vader met zijn zonen,’’

zij roepen overal:

(Refrein)

Er is een tafel om te eten

voorbij het niemandsland.

Er is een volk dat wordt vergeten,

dat volk roept overal

(Refrein)

Er is een wereld zonder grenzen,

zo groot als het heelal.

Er is een hemel voor de mensen,

dat hoor je overal:

(Refrein)

ZEGEN, beantwoord met Lied 415:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer,

Amen, God, uw Naam ter eer