Alpha cursus gaat weer van start!

De Alpha-cursus gaat weer van start! Het is een introductiecursus over het christelijk geloof en beslaat 13 avonden en (een gedeelte van) een weekend. Maar de ervaring leert dat velen die al jaren kerkelijk betrokken zijn, door deze cursus weer verfrist worden in hun geloofsleven en dagelijks leven.

We beginnen elke avond om 18:30 uur met een – heerlijke! – warme maaltijd en de avonden duren tot 21:30 uur. We komen deze keer bij elkaar op de donderdagavonden in De Ontmoeting. Voor meer info over de cursus zie: https://alpha-cursus.nl/

Overzicht van de data met thema van de bijeenkomsten:

2 februari        Wie is Jezus?

9 februari        De liefde van God: De betekenis van het kruis

16 februari      Hoe kun je geloven

23 februari      Bidden: Interactief met God

9 maart           Bijbel lezen: Waarom en hoe?

16 maart         Gods leiding in ons leven     

24-26 maart    Alpha weekend: Wie is de Heilige Geest? – Wat doet de Heilige Geest?

30 maart         Over genezing gesproken

13 april            Goed nieuws!

20 april            Hoe het kwade te weerstaan

11 mei             Over kerk en wereld

25 mei             Slotavond

Voor info en aanmelding kunt u/jij terecht bij ds. Egbert Jans, tel. 0561-750902, e-mail ds.jans@hgop.nl of bij mevr. Henny Oord, 0561-452297, e-mail hennyoord@hotmail.com Hartelijk welkom!