Liturgie voor 7 mei 2023

Liturgie 7 mei  2023 in Oldemarkt Welkom Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4 Stil gebed, Bemoediging en groet NLB 195 – Klein Gloria NLB 512 vers 1, 2 en 3 Woorden van bemoediging en leefregel (sv) NLB 512 vers 6 Gebed om de verlichting met de Heilige Geest Kindermoment ELB 452 vers 1 […]

Zondagsnieuws voor 7 mei 2023

Kerkdienst zondag 7 mei 2023  Oldemarkt:  9.30 uur Voorganger Mw. H. Kramer-de Jong. Koffiedrinken na de dienst, ook tienerdienst. Collectes: 1e  Project 10 27; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.  Livestream: Sjaco Bouwer Zondagsschool: Annie Prins Collecte Project 10:27 De opbrengst is bestemd voor de hulpverlening aan de terugkerende vluchtelingen in Kajo-Keji (Zuid-Soedan). Jarenlang woonden veel Zuid-Soedanezen in […]