Liturgie voor 30 april 2023

Voor de dienst: NLB 146a: 1, 2 en 3. Welkom (ouderling van dienst) aan gasten, kijkers, luisteraars en gemeenteleden We gaan staan en zingen Lied  98 vs 3 en 4 Laat heel de aarde-een loflied wezen, de psalmen gaan van mond tot mond. De naam des Heren wordt geprezen, lofzangen gaan de wereld rond. Hosanna […]

Zondagsnieuws voor 30 april 2023

Kerkdienst zondag 30 april 2023  Paasloo:  9.30 uur Voorganger Ds. E. Fokkema, Twello Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.  Livestream: Hans Bult Zondagsschool: Janine Damhuis Kerkdienst zondag 7 mei 2023  Oldemarkt:  9.30 uur Voorganger Mw. H. Kramer-de Jong. Koffiedrinken na de dienst, ook tienerdienst. Collectes: 1e  Project 10 27; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.  Livestream: Sjaco […]