Liturgie voor 20 november 2022

Tijdens deze dienst zullen we de gemeenteleden gedenken, die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We noemen te midden van de gemeente hun namen voor het aangezicht van de levende God. De nabestaanden van de overleden gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om een kaars te ontsteken aan de paaskaars. Deze kaars staat symbool voor […]

Zondagsnieuws voor 20 november 2022

Kerkdienst zondag 20 november 2022 Oldemarkt:       9.30 uur Ds. E.H. Jans. Laatste zondag kerkelijk jaar. Koffie drinken na de dienst.                   Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen. Livestream: Remco Trox Zondagsschool: Daniël Oord Kerkdienst zondag 27 november 2022  Oldemarkt:       9.30 uur Ds. E.H. Jans. M.m.v. muziekteam. Collectes: 1e  Compassion; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen. Livestream: Hans Bult                                Zondagsschool: Dave Prins […]