Liturgie voor 13 november 2022

WELKOM – AFKONDIGINGEN LIED 105 1 & 3 BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195) LIED 869: 1, & 3 GEBODEN & GEBED LIED 233 OPWEKKING KINDEREN (https://www.youtube.com/watch?v=urbVrqR16qQ) God heeft een plan met je leven, je bent hier met een doel. Geloof het diep van binnen, ’t is meer dan een gevoel. Hij doet meer […]

Zondagsnieuws 13 november 2022

Oecumenische viering. “Komt vrienden, neem mijn hand”: Oldemarkt:    9.30 uur Pastor André van Boven. Oecumenische dienst in Katholieke kerk.                       Collectes:  Zr. Lies op de Weegh. Voorganger in deze dienst is pastor André van Boven. Het Ceciliakoor en Olga Tovkach nemen het muziekgedeelte voor hun rekening. Er is één collecte; deze wordt bij de uitgang gehouden en is […]

Liturgie 6 november 2022

WELKOM – AFKONDIGINGEN LIED 145: 1 & 5 O Heer, mijn God, Gij Koning van ‘t heelal BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195) LIED 218, Zingende Gezegend (melodie: Gezang 460, Loof de Koning, heel mijn wezen) Heer, wij zijn bijeengekomen, mensen, overal vandaan; Had Gij ons niet meegenomen, niemand was hierheen gegaan. Want wij […]

Zondagsnieuws 6 november 2022

Kerkdienst zondag 6 november 2022 Paasloo:       9.30 uur Ds. E.H. Jans. Viering Heilig Avondmaal; koffiedrinken na de dienst.                            Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen. Livestream: Aron Bouwer Zondagsschool: Annie Prins Kerkdienst zondag 13 november 2022  Oldemarkt:    9.30 uur Pastor André van Boven             Oecumenische dienst in RK                       Collectes:  Zr. Lies op de Weegh. Paasloo:       9.30 uur Ds. E.H. Jans..                            Collectes: 1e  Diaconie; […]